שלום, הגעת ל"קו החם" של או.פי.סי. אנרגיה בע"מ

"הקו החם" מאפשר לך להעביר דיווחים הנוגעים להפרות שמפורטות בקוד האתי של החברה, וכן לבקש הנחיות בנוגע למדיניות ולנהלים, ואף להעלות הצעות.

לתשומת ליבך, המערכת אינה מהווה תחליף למוקד חירום.

אין להשתמש באתר זה לצורך דיווח על אירועים המהווים איום מיידי על חיי אדם או רכוש. דיווחים הנשלחים באמצעות שירות זה לא יזכו לתגובה מידית. אם נדרש סיוע חירום, יש ליצור קשר עם הרשויות הרלוונטיות.

שימו לב! אתר זה מאוחסן בשרתים של חברת טרגט מערכות בע"מ והוא אינו מהווה חלק מהאתר או הרשת הפנימית של או.פי.סי , ואינו מופעל על ידי או.פי.סי.

מידע שישלח במערכת יועבר באופן מוצפן, לשרת. לאופיסי תהיה גישה רק לנתונים שנשלחו בטופס ולקבצים שהועלו. מומלץ שהפניה תבוצע שלא ממחשב החברה ו/או מהרשת האלחוטית של החברה. שים לב כי בקבצים שנשלחים אין מאפיינים שיכולים לזהות אותך.

או.פי.סי מצידה, מתחייבת לא לנסות להגיע למידע שלא נשלח כחלק מהדיווח.

אם תבחר לעשות כך, זהו האמצעי שמבטיח כי הדיווחים שלך יגיעו לגורם הנכון, לצורך בחינה, טיפול ומענה לפנייתך.

המחויבות שלנו

או.פי.סי אנרגיה בע"מ, חברת בת של ‎ קנון הולדינגס בע"מ‎, היא ארגון המושתת על ערכים חזקים של אחריות ויושרה.

הקוד האתי שלנו מכיל הנחיות כלליות לניהול עסקים תוך שמירה על הסטנדרטים הגבוהים ביותר.

או.פי.סי אנרגיה מחויבת ליצור סביבה שבה מתקיימת תקשורת פתוחה וכנה בקשר עם הממונה עלינו או עם ההנהלה, במקרים בהם אנו סבורים כי ישנה הפרה של המדיניות או של הכללים המקובלים.

אנו מעודדים אותך להעביר דיווחים הנוגעים להפרות שמפורטות בקוד האתי של החברה, וכן לבקש הנחיות בנוגע למדיניות ולנהלים, ואף להעלות הצעות.


"הקו החם" מופעל על ידי צד שלישי, טרגט מערכות בע"מ, אשר הינה אחראית על הפעלת הקו החם ומתן גישה לגורמים הרלוונטיים לגבי נתונים שנשלחו.

לאו.פי.סי אין שליטה על המערכות ו/או השרתים של טרגט מערכות בע"מ, אינה אחראית לתפעולם ומתחייבת שלא לנסות לעקוף את הגנות המערכת.